Træf 2018

Forårstræf

VELKOMMEN TIL DK CAMPING CLUB KREDS 1

D. 4.- 6. Maj 2018

ELITE CAMP VESTBIRK,

Møllehøjvej 4, Brædstrup, 8752 ØstbirkProgram


Lørdag d. 5. Maj 2018

Kl. 10.30 Standerhejsning

Klubben er vært ved en øl eller sodavend.


Fællesspisning Lørdag - tidspunkt aftales efter standerhejsning.

Vi Spiller vi stigegolf lørdag eftermiddag, et spil alle kan deltaege i.


Fællesspisning og hygge


Søndag d. 6. Maj 2018

Kl. 10.30 Standerstrygning

Tak for denne gang
—------


KREDSMØDE KREDS 1

31. August -2. September 2018

Hestehaven Camping,

Fælledvej 2, Fjellerup strand, 8585 GlesborgPROGRAM


FREDAG D 31. AUGUST 2018

Ankomst


LØRDAG D 1. SEPTEMBER 2018

KL. 10.30 Standerhejsning - Klubben er vært ved en øl eller sodavand

Fællesspisning lørdag - tidspunkt aftales efter standerhejsning


KL. 11.00 Kredsmøde iflg. dagsordenen


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg af:

Kasserer Erik Sørensen – modtager genvalg

Næstformand Erling B. Christensen – modtager genvalg

Suppleant

9. Eventuelt


SØNDAG D 2. SEPTEMBER

KL. 10.30 Standerstrygning


TAK FOR DENNE GANG

-------------------


Fællestræf 2018

PROGRAMOnsdag:  Ankomst


Torsdag Kl. 9.30:  

Standerhejsning

Fælles tur til Bindeballe Købmandsgård samt Jelling, hvor vi vil bl.a. besøger Oplevelsescenter

Kongernes Jelling og Momentområdet.


Fredag:

På egen hånd med mulighed for at besøge bl.a. Fængslet i Horsens, Fredericia Vold, Økolariet i Vejle


Lørdag Kl. 10.00:  

Bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro


Lørdag Kl. 18.30:

Fællesspisning


Søndag Kl. 9.30:

StanderstrygningVi mødes hver dag kl. 9.30 ved standeren hvor vi kan sludre lidt sammen.

Der vil under hele fællesstræffet være mulighed for fælles eftermiddagskaffe samt fællesspisning om aftenen.Rosenfestival-træf

D. 3.-5. august 2018 på Kyst Camping

Østre Havnevej 1, 5400 BogenseFredag

Ankomst


Fredag aften  

Fælles kaffe


Lørdag

Dagen er til fri afbenyttelse


Lørdag aften

Fællesspisning (Vi har de sidste 2 år betalt ca. 50kr/person også har vi grillet sammen)


Søndag

Afrejse


_________________Kreds 2, Kredsmøde 2018

den 7. - 9. september 2018 på  Vejers Familie Camping

Vejers Havvej 15, 6853 Vejers StrandProgram:

Fredag, den 7. september 2018 – Ankomst

Kl. 19.30 Fælles kaffe – som man selv medbringer           

 

Lørdag, den 8. september 2018

Kl. 09.30 Standerhejsning

 

Kl. 10.00 Kredsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Kredsens beretning

4. Kredsens regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af:

   Formand Lars Iskov

   Bestyrelsessuppleant Anni Iskov –

   Følgende er ikke på valg:

   Kasserer Werner Straadt

7. Eventuelt


Lørdag eftermiddag: Fælles tur til Tirpitz museum i Blåvand

Kl. 18.00 – Fælles spisning

 

Søndag, den 9. september 2018

Kl. 10.00 Standerstrygning


-----------------

Kredsmøde

21-23. September 2018

Vallø Camping, Strandvejen 102, 4600 Køge


Program


Fredag, den 21. september 2018

Ankomst

Kl. 19.30 Fælles kaffe – som man selv medbringer            


Lørdag, den 22. september 2018

Kl. 09.30 Standerhejsning


Kl. 10.00 Kredsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7. Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest 3. september 2018

8. Valg af:

   Formand Poul Delin – modtager genvalg

   Bestyrelsesmedlem Aase Andersen – modtager genvalg

   Bestyrelsessuppleant Bent Serup – modtager genvalg

   Følgende er ikke på valg:

   Kasserer Jean Delin

   Bestyrelsesmedlem Gerner Christensen

9. Eventuelt


Kl. 18.00  – Fælles spisning


Søndag, den 23. september 2018

Kl. 10.00 Standerstrygning