Kreds 3, 2020

Kreds 3,

Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Arrangementer 2020

Kreds 3,  kredsmøde træf

d. 21. - 23. august 2020

Bisserup Campingplads, Skafterupvej 182, 4243 Rude


Program:

Fredag, den 21. august 2020 – Ankomst

Kl. 19.30 Fælles kaffe – som man selv medbringer            


Lørdag, den 22. august 2020

Kl. 09.30 Standerhejsning


Kl. 10.00 Kredsmøde


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7.  Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest 10. august 2020

8. Valg af:

    Formand Poul Delin - modtager genvalg

    Bestyrelsesmedlem Aase Andersen – modtager genvalg

    Bestyrelsessuppleant Bent Serup – modtager genvalg 

    Følgende er ikke på valg:

    Kasserer Jean Delin

    Bestyrelsesmedlem Gerner Christensen

9. EventueltKl. 18.00  – Fælles spisning


Søndag, den 23. august 2020

Kl. 10.00 Standerstrygning


Tilmelding til Poul Delin, formand på e-mail: delin@c.dk  eller tlf. 50528622 senest den 10. august 2020PPDeltagere:

Poul og Jean

Aase og Benny

Gerner og Mona

Werner og Joan