Kreds 2, 2020

Kreds 2, Sydjylland og Fyn,  

Arrangementer 2020

Kreds 2,  kredsmøde træf

d. 11. - 13. september 2020

Årø CampingAarø 260, 6100 Haderslev


Program:

Fredag, den 11. september 2020 – Ankomst

Kl. 19.30 Fælles kaffe – som man selv medbringer            


Lørdag, den 12. september 2020

Kl. 09.30 Standerhejsning


Kl. 10.00 Kredsmøde


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7.  Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest 4. september 2020

8. Valg - ingen er på valg i år 

9. Eventuelt


Kl. 18.00  – Fælles spisning


Søndag, den 13. september 2020

Kl. 10.00 Standerstrygning og derefter tak for denne gang.


Tilmelding til Werner Stradt på  kreds2@dkcampingclub.dk senest d. 4. september 2020.


Deltagere:

Werner og Joan

Henning og Sonja