Kreds 1, 2020

Kreds 1, Nord- og Midtjylland

Arrangementer 2020


Kreds 1,  kredsmøde træf

d. 28. - 30. august 2020

Juelsminde Strand Camping, Rousthøj alle 1a, 7130 Juelsminde


Program:

Fredag, den 28. august 2020 – Ankomst


Lørdag, den 29. august 2020

Kl. 10.30 Standerhejsning


Kl. 11.00 Kredsmøde


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7.  Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest d. 1. august 2020

8. Valg

              Valg af kasserer: Erik Sørensen - modtager ikke genvalg

              Valg af bestyrelsesmedlem: Erling Christensen, modtager genvalg 

              Valg af suppleatn

9. Eventuelt


Lørdag aften er der fællesspisning. Vi aftaler tid og sted på mødet.


Søndag, den 30. august 2020

Kl. 10.30 Standerstrygning og derefter tak for denne gang.


Tilmelding til  Anders O. Sørensen på kreds1@dkcampingclub.dk  senest d. 16. august 2020.Deltagere:

Anders og Lene