Kreds 3, arrangementer 2018

Kreds 3, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Arrangementer 2018

Kredsmøde

21-23. September 2018

Vallø Camping, Strandvejen 102, 4600 Køge


Program


Fredag, den 21. september 2018

Ankomst

Kl. 19.30 Fælles kaffe – som man selv medbringer            


Lørdag, den 22. september 2018

Kl. 09.30 Standerhejsning


Kl. 10.00 Kredsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7. Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest 3. september 2018

8. Valg af:

   Formand Poul Delin – modtager genvalg

   Bestyrelsesmedlem Aase Andersen – modtager genvalg

   Bestyrelsessuppleant Bent Serup – modtager genvalg

   Følgende er ikke på valg:

   Kasserer Jean Delin

   Bestyrelsesmedlem Gerner Christensen

9. Eventuelt


Kl. 18.00  – Fælles spisning


Søndag, den 23. september 2018

Kl. 10.00 Standerstrygning


Tilmelding til senest den 1. september 2018 til:

Poul Delin på Kreds3@dkcampingclub.dk


Deltagere:

Jean og Poul

Annie og Max

Aase og Benny

Kirsten og John

Mona og Gerner