Kreds 1, arrangementer 2018

Kreds 1, Nord- og Midtjylland

Arrangementer 2018


Forårstræf

VELKOMMEN TIL DK CAMPING CLUB KREDS 1

D. 4.- 6. Maj 2018

ELITE CAMP VESTBIRK,

Møllehøjvej 4, Brædstrup, 8752 ØstbirkProgram


Lørdag d. 5. Maj 2018

Kl. 10.30 Standerhejsning

Klubben er vært ved en øl eller sodavend.


Fællesspisning Lørdag - tidspunkt aftales efter standerhejsning.

Vi Spiller vi stigegolf lørdag eftermiddag, et spil alle kan deltaege i.


Fællesspisning og hygge


Søndag d. 6. Maj 2018

Kl. 10.30 Standerstrygning

Tak for denne gang


SIDSTE TILMELDNING SØNDAG D 29. APRIL 2018


Til Anders O. Sørensen, Tlf. 61 67 72 86 eller Email: kreds1@dkcampingclub.dkDeltagere:

Lene og Anders

Jette og Erik

Kirsten og Erling

Kirsten og John

Anni og Max

Ketty og Frank

Anne og Bendt

Maren og Carl

Aase og Benny—------


KREDSMØDE KREDS 1

31. August -2. September 2018

Hestehaven Camping,

Fælledvej 2, Fjellerup strand, 8585 GlesborgPROGRAM


FREDAG D 31. AUGUST 2018

Ankomst


LØRDAG D 1. SEPTEMBER 2018

KL. 10.30 Standerhejsning - Klubben er vært ved en øl eller sodavand

Fællesspisning lørdag - tidspunkt aftales efter standerhejsning


KL. 11.00 Kredsmøde iflg. dagsordenen


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg af:

Kasserer Erik Sørensen – modtager genvalg

Næstformand Erling B. Christensen – modtager genvalg

Suppleant

9. Eventuelt


SØNDAG D 2. SEPTEMBER

KL. 10.30 Standerstrygning


TAK FOR DENNE GANG


SIDSTE TILMELDNING SØNDAG D 26. AUGUST  2018 TIL:

Anders O. Sørensen

Tlf. 61 67 72 86

E-mail: kreds1@dkcampingclub.dk


Jeg har fået to tilbud fra Hestehaven Camping


Tilbud 1

Gratis overnatning i forbindelse med kredsmødet, kom torsdag eller bliv til mandag


Tilbud 2

2 personer i campingvogn i weekenden 400 kr.


Deltagere:

Ketty og Frank

Kirsten og Erling

Jette og Erik

Lene og Anders

Anni og Max

Kirsten og John