Personpolitik

DKcampingclub

Politik vedrørende personhenbareførbare oplysninger


EU Persondataforordning 2018


Persondataforordningen omhandler:


Personoplysninger af privat karakter. F.eks. oplysninger om straffe, bøder, væsentlige sociale forhold, helbred, politisk-, religiøs overbevisning, ol.Almindelige oplysninger omhandler f.eks. personnummer, mailadresser, oplysninger om økonomiske forhold og nogle typer af foto.


Oplysninger som er undtaget af lovgivningen.


Undtaget fra lovgivningen er oplysninger som brugerne selv har gjort offentligt tilgængelige. F.eks. navn, adresse og telefonnummer. Den 1. januar 2018 vedtaget følgende:

Dkcampingclub har med henvisning til EU persondataforordningen af maj 2018 vedtaget følgende:


Indsamling af personhenførbare oplysninger.


DKcampingclub indsamler kun de personoplysninger, der er undtaget fra lovgivning og som er nødvendige for klubben, i forbindelse indmeldelse i klubben, hjemmeboende børn er omfattet af forældres samtykke.


DKcampingclub videregiver ingen personhenførbare data til 3. mand.


Personoplysningers anvendelse.


Oplysningerne om et medlems navn, adresse, tlf.nr., fødselsdato, og mailadresse, bruges kun i forbindelse med opkrævning af kontingent samt med henblik på kontakt til medlemmet i relation til klubbens almindelige drift, træf, ol.


Ved tilmelding til et af klubbens træf, vil der kun under træffet stå medlemmets navn.


De oplysninger klubben har på medlemmerne, som er blevet oplyst ved indmeldelse, har kun klubbens landsformand og landskasserer adgang til, og alle oplysninger vil ved udmeldelse blive slettes.


Du har ret til at se hvilke oplysninger klubben har om dig og du kan forlange forkerte oplysninger rettet.


Samtykket omhandler.


Medlemmets samtykke der er givet ved indmeldelsen i klubben er ikke omfattet af lovgivningen og bruges kun til at få lavet campingpas og evt. ved tilmelding til træf.


Foto på klubbens hjemmeside, sociale medier samt internettet.


Der må ikke bruges portrætfoto hvor personen på billedet er det primære motiv, medmindre at personen har givet sin tilladelse til dette.


Billeder som viser en aktivitet hvor personerne ikke er det primære motiv, og som kan anses for harmløse kan offentliggøres på klubbens hjemmeside og facebookside.


Det er klubbens politik at den enkelte fotograf bør sikre sig, at de personer, som fotograferes, har accepteret dette. Foto, der efterfølgende gøres indsigelse imod, fjernes umiddelbart.


Ansvar.


Landsformanden og landskasseren har ansvaret for at alle oplysninger opbevares forsvarligt i klubbens IT-system, så ingen oplysninger kommer uvedkommende i hænde.


DKcampingclub