DK Camping Club

 

 

 

 

Kreds 3, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Arrangementer 2017

Påsketræf

D. 12 - 16. April 2017

De hvide svaner,

Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

 

Forslag til program:

Onsdag: Ankomst

Torsdag: Standerhejsning kl. 10

Fredag: en tur til Karrebæk

Lørdag: på egen hånd

Søndag: Påskefrokost

Mandag: Standerstrygning kl. 10

__________

 

 

 

 

Fællestur til Harzen

Søndag den 21. maj 2017 til lørdag den 27. maj 2017

Kur-campingpark Bad Gandersheim

Braunschweiger st. 12, D-37581 Bad Gandersheim

 

Se mere om træffet og tilmelding på dette link

 

__________

 

Kredsmøde

D. 8. - 10. September 2017

Fredfyldt Camping

Strandgade 30, 3300 Frederiksværk

 

Program:

Fredag, den 8. september 2017 – Ankomst

Kl. 19,30 Fælles kaffe – som man selv medbringer            

Lørdag, den 9. september 2017

Kl. 09,30 Standerhejsning

Kl. 10,00 Kredsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7. Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest 2. september 2017

8. Valg af:

   Kasserer Jean Delin – ønsker genvalg

   Bestyrelsesmedlem Gerner Christensen – ønsker genvalg

   Bestyrelsessuppleant Bent Serup – ønsker ???

    Følgende er ikke på valg:

   Formand Poul Delin

   Bestyrelsesmedlem Aase Andersen

9. Eventuelt

Eftermiddag

Krudtværksfestival eller Sandskulpturer i Hundested

Kl. 18,00 eller 18,30 – Fælles spisning

Søndag, den 10. september 2017

Kl. 10,00 Standerstrygning

 

 

 

Link til referat fra mødet