DK Camping Club

 


Kreds 1, Nord- og Midtjylland
Arrangementer 2017

 

St. Bededags ferie

11-14 maj 2017

Fur Camping

Råkildevej 6, 7884 Fur

 

 

Fredag den 12. maj

Standerhejsning kl. 10.30. Klubben er vært ved en øl eller sodavand

Fællesspisning – tidspunkt aftales efter standerhejsning

 

Lørdag den 13. maj

Fur på egen hånd

Fællesspisning

Efter spisning vil der være bankospil eller anden form for spil.

Medbring gerne en lille gave vi kan bruge som gevinst.

 

Søndag den 14. maj

Standerstrygning kl. 10.30

 

Kredsmøde

1-3 september 2017

Krik Vig Camping

Krik Strandvej 112, 7770 Vestervig

 

 

 

Ankomst fredag

 

Lørdag, den 2. September

 

Kl. 10.30 Standerhejsning hvor vi er vært ved en øl eller sodavand

 

Kl. 11.00 Kredsmøde

 

Dagsorden ifølge vedtægterne   

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere 

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning 

6. Kredsens regnskab 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af: Formand På valg Anders O. Sørensen (modtager genvalg)

9. Eventuelt

Fællesspisning og hygge om aftenen.

 

Søndag, den 3. September

 

Kl. 10.30 Standerstrygning